Nasze winnice

Gmina winiarska Čejkovice (Czejkowice) leży w subregionie velkopavlovickim, jest to trzecia co do wielkości pod względem powierzchni winnic gmina winiarska w RC. Na powierzchni 892 ha winnic gospodaruje 715 zarejestrowanych winiarzy. Czejkowice mają wielowiekową tradycję uprawy winorośli i produkcji win. W roku 1248 zakon templariuszy zbudował tu swoją komendę oraz rozległe piwnice win, które bez przerwy działają aż do dni dzisiejszych.

Gleby: Na powierzchni znajdują się gleby czwartorzędowe - lessowe, pod którymi znajdują się gleby powstałe z osadów morza trzeciorzędowego. Przeważają wapienne gleby ilaste i iły z wkładkami piasków i wapiennych piaskowców.

Nasze winnice rozciągają się na powierzchni 10 hektarów. Większość znajduje się na terenie Czejkowic, 5% w Czejczu a 5% w Hovoranach.

Działki winiarskie:

Helezný díl

Niva Hrbatá

Noviny

Odměry

Stará Hora

V malých

Staré Hory