Naše vinice

Vinice pěstujeme na rozloze 10ti hektarů. Většina je v Čejkovicích, 5 % na Čejči a 5 % v Hovoranech.

Vinařská obec Čejkovice: Půdy jsou tvořeny převládajícími sedimenty, které se ukládaly v období starších třetihor a jsou tvořeny vápnitými jíly a jílovci s proplástky písků a vápnitých pískovců.

Viniční trať:

Helezný díl

Niva Hrbatá

Noviny

Odměry

Stará Hora

V malých

Staré Hory